English

 Slovensky


Vyhľadávanie

Home Podporené projekty

Podporené projekty 
 

 

Zníženie energetickej náročnosti zlepšením tepelno-technických vlastností objektov

Znalostná databáza a expertný systém environmentálneho riešenia havárií straty chladiva v prevádzke jadrovej elektrárne

Priemyselné výskumné centrum bezpečnostných rizík havárií so stratou chladiva v jadrových elektrárňach

  


 
  Copyright 2005 VÚEZ, a.s. Všetky práva vyhradené.

  Programovanie a grafický design Lomtec.com