English

 Slovensky


Vyhľadávanie

Home Referencie Expertná činnosť

Expertná činnosť a technická podpora medzinárodných a národných dozorných orgánov v jadrovej energetike

 • 1997-1998 MAAE - SLR/4/005
  Zvyšovanie tesnosti jadrových elektrární typu VVER-440
 • 1999-2000 MAAE - SLR/4/007
  Určovanie slabých miest spôsobujúcich možné úniky v kontejnmente VVER 440
 • 2002 ÚJD SR
  Identifikácia potenciálnych zdrojov úniku kyseliny boritej zo zabudovaných systémov skladovania a výmeny paliva a systémov havarijného dochladzovania HVB EBO V-2
 • 2003 ÚJD SR
  Sledovanie a riadenie starnutia železobetónových konštrukcií JE VVER-400 (štúdia)
 • 2004 ÚJD SR
  Ocenenie rozumne dosiahnuteľnej úrovne tesnosti ochranných obálok JE s reaktormi VVER-440/V 213 prevádzkovanými na Slovensku
 • 1999-2004 IRSN Paríž
  Experimentálny výskum problémov zanášania zberačov systému havarijného dochladzovania pre francúzske jadrové elektrárne
 • 2004-2005 IRSN Paríž
  Program chemických účinkov na filtračnú vrstvu vlákien
 • od 2000 - pokračujúci projekt OECD/NEA/CSNI/IAGE
  Účasť expertov VÚEZ na činnosti pracovnej skupiny pre štúdium medzinárodných aktivít integrity a starnutia betónových stavieb jadrových elektrární
 • od 2004 - pokračujúci projekt MAAE
  Účasť expertov VÚEZ v pracovnej skupine Stavby a stavebné komponenty v rámci projektu SALTO

 
  Copyright 2005 VÚEZ, a.s. Všetky práva vyhradené.

  Programovanie a grafický design Lomtec.com