English

 Slovensky


Vyhľadávanie

Home Profil firmy

Predstavenie spoločnosti 

VÚEZ, a.s., je inžinierska, výrobná a montážna organizácia s vysokým podielom intelektuálnych, výskumných, vývojových a predvýrobných etáp a kontrolných činností. Zameriava sa na špecializované a neštandardné činnosti v energetike a na vyhradených technických zariadeniach v celom reťazci výskum - vývoj - projekt - inžiniering - výroba - montáž - servis - obchod:

  • zvyšovanie bezpečnosti jadrových elektrární,
  • výskum a vývoj energetických zariadení,
  • automatizáciu transportu a skladovania sypkých materiálov,
  • servisné merania a diagnostiku,
  • garančné skúšky energetických zariadení,
  • autorizované meranie plynných a tuhých emisií do ovzdušia,
  • výrobu a montáž elektrických a tlakových zariadení,
  • injektáž železobetónových konštrukcií proti priesakom.

 
  Copyright 2005 VÚEZ, a.s. Všetky práva vyhradené.

  Programovanie a grafický design Lomtec.com