English

 Slovensky


Vyhľadávanie

Home Referencie Projekt APVV

Podpora z APVV


Modelové overovanie riadenia tepelných procesov veľkých priemyselných pecí
VMSP-P-074-09

Cieľom tohto projektu je preverenie možností riadenia tepelného spracovania kovov v elektrických žíhacích peciach s použitím spojitého riadenia výkonu výhrevných špirál a s využitím spojitého riadenia chladenia obrobkov pomocou vetracích klapiek ovládaných pneumatickými prvkami.

Doba realizácie: 09/2009 – 05/2010

Špecifické ciele projektu:

1. Zvýšenie pridanej hodnoty systémov riadenia technologických procesov
2. Zvýšenie efektívnosti využívania výkonu v elektrických peciach
3. Vývoj nového softvéru pre riadiaci systém
4. Návrh variant riešenia pre potenciálnych zákazníkov z hľadiska ekonomických parametrov

Realizačný odbor  :  Odbor diagnostiky a automatizácie

Zodpovedný riešiteľ : Ing. Peter Valachovič

 


 
  Copyright 2005 VÚEZ, a.s. Všetky práva vyhradené.

  Programovanie a grafický design Lomtec.com