English city Anglické mesto

Robotická ultrazvuková diagnostika ako nedeštruktívna metóda testovania kvality

ATP Journal 05/2023