English city Anglické mesto

Automatica bola pôsobivou ukážkou dynamiky odvetvia

ATP Journal 09/2023