English city Anglické mesto

Servisná voda pre 1. až 4. blok JE Mochovce

Cieľom projektu bolo eliminovať problém nedostatku servisnej vody po pripojení spotrebičov inštalovaných v rámci projektu MO34 tak, aby všetky spotrebiče mali zabezpečené projektom požadované parametre servisnej vody. Účelom projektu bolo vytvoriť podmienky na prevádzkovanie spotrebičov servisnej vody v súlade s projektom.

Súčasťou projektu bola:

 • výmena existujúcich potrubných trás a armatúr,
 • dodávka dvoch oddeľovacích armatúr, nožových posúvačov,
 • dodávka nového prepojenia medzi armatúrami 0GBN44AA024 a 0GBN44AA019 v prípravovni dávkovania Ca(OH)2,
 • zaslepenie potrubnej trasy 0GBN44BR015,
 • zaslepenie potrubnej trasy 0GBN44BR008,
 • zaslepenie potrubnej trasy 0GBN44BR005,
 • výmena existujúcej potrubnej trasy 0GBN44BR001 až po úroveň existujúcej domácej vodárne dimenzie DN150, DN200 a výmena armatúr na tejto trase,
 • dovybavenie rozvádzača 0BFE80 pre potreby napájania novej automatickej tlakovej stanice (ATS) a realizácia napájania ATS,
 • dovybavenie rozvádzača 0CDU03.02 pre potreby SKR – pripojenie ATS k nadradenému riadiacemu systému,
 • doprogramovanie nadradeného riadiaceho systému dekarbonizácie a kalového hospodárstva,
 • doprogramovanie vizualizácie vo velíne.
Všetky referencie

Lokalita

JE Mochovce 1. - 4. blok

Riešenia

Návrh, projekt, výroba a výstavba experimentálneho zariadenia
Experimentálne skúšky
Výskum a vývoj

Oblasti

Energetika

Realizácia

2011 - 2013