English city Anglické mesto

Modernizácia prvkov hermetickej zóny jadrových elektrární

V rámci projektu sa realizuje modernizácia prvkov hermetickej zóny – hermetické poklopy, hermetické dvere a hermetické priechodky.

Projekt zahrnuje riešenia, ktoré slúžia na zvýšenie tesnosti, k predlžovaniu životnosti a bezpečnosti blokov jadrových elektrární:

  • vypracovanie realizačných projektov, technologických postupov, postupov skúšok, projektov organizácie výstavby a montáže, sprievodnej technickej dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia,
  • výroba a montáž nových hermetických dverí, hermetických a nehermetických priechodiek,
  • úprava dosadacích plôch hermetických poklopov a hermetických dverí, výmena tesnení,
  • repasie a úprava už jestvujúcich hermetických poklopov a dverí,
  • funkčné skúšky prvkov hermetickej zóny.

 

Všetky referencie

Lokalita

JE Mochovce
JE Rovno 1&2, Ukrajina
JE Kola, Rusko
JE Metsamor, Arménsko
JE Paks, Maďarsko

Riešenia

Projektovanie
Montáž
Funkčné a tesnostné skúšky

Oblasti

Energetika

Realizácia

2008 – súčasnosť