English city Anglické mesto

Oprava klapkových uzáverov prevádzača PVE Dobšiná

Zákazka bola zameraná na opravu klapkových uzáverov privádzača v prečerpávacej vodnej elektrárni PVE Dobšiná.

Zákazka zahrnovala nasledovné časti:

  • vypracovanie projektu a dokumentácie k oprave zariadenia,
  • demontáž pôvodných zariadení,
  • repasie existujúcich častí,
  • výrobu a dodávku nových komponentov,
  • spätnú montáž zariadenia vrátane nových častí, montáž zábradlí a lávok,
  • funkčné skúšky zariadenia.

Cieľom zákazky bola renovácia, resp. výmena zastaraných zariadení a zvýšenie tesnosti uzatváracích klapiek privádzača.

Všetky referencie

Lokalita

PVE Dobšiná

Riešenia

Demontáž a montáž zariadení
Úprava existujúcich častí a výroba nových častí klapkových uzáverov

Oblasti

Energetika

Realizácia

2019 – 2020