English city Anglické mesto

Dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce

V rámci dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce realizujeme širokú škálu prác:
  • vypracovanie projektov, technologických postupov, plánov kontrol a skúšok, plánov kvality, výkresovej dokumentácie, dokumentácie skutočného vyhotovenia, sprievodnej technickej dokumentácie,
  • vykonávanie lokálnych a integrálnych skúšok tesnosti,
  • montáž neosadených hermetických dverí,
  • repasie hermetických dverí,
  • demontáž a montáž hermetických priechodiek,
  • požiarne zodolnenie hermetických a nehermetických priechodiek,
  • montáž impulzných trás,
  • opravu, montáž a dokončenie špeciálnej kanalizácie,
  • vyhľadávanie a opravu netesností hermetickej výstelky,
  • realizáciu skúšok (skúšky poloobslužných priestorov, hermetických uzáverov, periodické integrálne skúšky tesnosti, integrálne skúšky tesnosti a pevnosti, kontrolné intergrálne skúšky s vyhľadávaním netesností).

Cieľom prác je dokončenie blokov jadrovej elektrárne pred spustením do prevádzky.

Všetky referencie

Lokalita

JE Mochovce

Riešenia

Demontážne a montážne práce
Projektovanie
Tvorba dokumentácie
Skúšky tesnosti

Oblasti

Energetika

Realizácia

2008 – súčasnosť