English city Anglické mesto

Oprava náterov a tesnení na haťovom poli č. 1

Zákazka je zameraná na opravu a renováciu haťového poľa na vodnom diele Kráľová.

Zákazka zahrnuje nasledovné časti:

  • odstránenie starých náterov,
  • aplikáciu nových náterov,
  • výmenu tesnení,
  • funkčné skúšky.

 

Všetky referencie

Lokalita

VD Kráľová

Riešenia

Demontážne a montážne práce
Pieskovanie
Nátery
Funkčné skúšky

Oblasti

Energetika

Realizácia

2022 – súčasnosť