English city Anglické mesto

Digitalizácia robotizovaného pracoviska zvárania (DIROZ)

Projekt rieši digitalizáciu procesu robotizovaného zvárania, a to od návrhu progresívnych technológií, cez verifikáciu realizovateľnosti v prostredí digitálnych dvojčiat a optimalizáciu pracoviska robotizovaného zvárania typu TIG až po digitalizovanú robotickú kontrolu kvality zvarov a digitálny "coworking".

Cieľom projektu je vývoj a implementácia kyber-fyzikálnych nástrojov umožňujúcich digitalizáciu výrobného a kontrolného procesu a následnú optimalizáciu pomocou nástrojov strojového učenia. Plánovanými výstupmi projektu sú prototypy kybernetických systémov ARTIFIWELD a WELDSOFT.

Realizované úlohy:

  • tvorba datasetov procesu robotizovaného zvárania
  • tvorba digitalizovaných údajov o kontrole kvality zvarov
  • optimalizácia postupov robotizovaného zvárania pre variabilný výrobný program
  • tvorba inovatívnych HMI a HRI rozhraní na komfortné nastavovanie, ovládanie a monitorovanie tak zváracieho, ako aj diagnostického procesu
  • vývoj webového rozhrania ako efektívneho nástroja pre "coworking" vo virtuálnom prostredí a pre diaľkové ovládanie a monitrovanie reálnej výrobnej technológie
  • návrh, vývoj a verifikácia nástroja optimalizácie zváracieho a nedeštruktívneho diagnostického procesu na báze umelej inteligencie
Všetky referencie

Lokalita

VÚEZ, a. s.

Riešenia

Tvorba datasetov pre ML
Digitalizácia robotizovaného zvárania
Vývoj a verifikácia AI nástrojov

Oblasti

Výskumné projekty

Technológie

Roboty KUKA
HMI AVEVA EDGE
PYTHON

Realizácia

2022-2023