English city Anglické mesto

Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby (IZVAR)

Projekt riešil výskumno-vývojové úlohy potrebné pre vznik troch inovatívnych robotických pracovísk IZVAR, IDIAG a FTWELD.

V rámci projektu IZVAR bol navrhnutý, simuláciou verifikovaný a prostredníctvom fyzického prototypu validovaný robotický systém na inteligentné zváranie v maloobjemovej výrobe, ktorý je podrobnejšie opísaný v článkoch „Prototypovanie inteligentného robotického zváracieho pracoviska pomocou kyber-fyzikálneho nástroja“ a „Digitálne nástroje ako súčasť robotického systému na adaptívnu manipuláciu a zváranie predmetov“.

Ďalšou úlohou projektu bolo navrhnúť, simuláciou verifikovať, vyvinúť a prostredníctvom prototypu preukázať funkčnosť robotického nedeštruktívneho testovania kvality zvarov ultrazvukovou metódou. Výsledkom tejto úlohy je prototyp diagnostického robotického pracoviska určený na implementáciu v inovatívnych kontrolných a testovacích procesoch ako súčasť automatizovaných výrobných systémov koncipovaných v súlade s Industry 4.0. Počas realizácie projektu IZVAR bol vyvinutý a verifikovaný aj systém robotického polohovania zváraných súčastí, ktorý v kombináciami s "vision" systémami manipulačných robotov priniesol presnejšie a rýchlejšie polohovanie variabilných zváraných dielcov. Implementácia "vision" systémov implementovaných do prototypu IZVAR bola realizovaná v spolupráci so spoločnosťou Photoneo.

Realizáciou projektu a dosiahnutými výsledkami projektu sme získali tri úžitkové vzory na nasledovné technické riešenia:

Všetky referencie

Lokalita

VÚEZ, a. s.

Riešenia

Robotická ultrazvuková diagnostika
Robotizované zváranie
Vision System

Oblasti

Výskumné projekty

Technológie

Roboty KUKA
Robotická zváračka
3D Vision System
HMI AVEVA InTouch

Realizácia

2019 - 2022