English city Anglické mesto

Mobilné prekrytie vlečkového koridoru

Úlohou bolo nahradiť pôvodný delený železobetónový poklop vlečkového koridoru v JE Jaslovské Bohunice A1 (v likvidácii) novým diaľkovo ovládaným prekrytím bez nutnosti fyzickej prítomnosti obsluhy v reaktorovej sále.

Hlavný cieľ projektu:

  • cieľom projektu bola minimalizácia rizika ožiarenia a minimalizácia kolektívnych a individuálnych dávok pri otváraní prekrytia vlečkového koridoru a tiež skrátenie času potrebného na jeho otvorenie.

Projekt riešil:

  • vypracovanie technickej správy,
  • návrh konštrukcie mobilného prekrytia,
  • vypracovanie výrobnej a montážnej dokumentácie,
  • výrobu a montáž zariadenia,
  • overovacie skúšky vo výrobe,
  • funkčné skúšky zariadenia.

Realizáciou diela sa podstatne znížila radiačná záťaž personálu a podstatne sa skrátil aj čas potrebný na otvorenie transportného poklopu z vlečkového koridoru do reaktorovej sály.

Všetky referencie

Lokalita

JE Jaslovské Bohunice A1

Riešenia

Projekt, výroba, montáž
Funkčné skúšky

Oblasti

Energetika

Realizácia

2006 - 2007