English city Anglické mesto

Meranie hladiny a teploty v bazéne skladovania vyhoretého paliva

Predmetom riešenia bolo zabezpečiť pomocou hermetickej priechodky celistvosť hermetickej zóny pri vyvedení signálov merania teplôt v bazéne skladovania a v miestnosti drenážnych čerpadiel. Úloha riešila plnenie požiadaviek zo správy WANO SOER, čiže extrémne poveternostné podmienky, seizmické udalosti, stratu funkčnosti blokovej dozorne a zároveň tiež požiadavky kladené na zariadenia PAMS 1. kategórie.

Projektová dokumentácia zahrňovala:

dodávku, výrobu a montáž systému na meranie teploty v bazéne skladovania v miestnosti A208/1, 2, konkrétne:

 • výrobu držiakov a teplomerových jímok pre odporové snímače teploty a ich montáž na výstelku steny v bazéne skladovania v miestnosti A208/1, 2,
 • úpravu pôvodného stendu merania hladiny v miestnosti A501/1,
 • úprava pôvodných nehermetických káblových prechodiek,
 • montáž odporových snímačov teploty do teplomerových jímok,
 • montáž plášťových vedení odporových snímačov teploty po združovacie skrinky, 
 • seizmický rám pre združovacie skrinky 1TGSK-9, 1TGSK-10 a 2TGSK-9, 2TGSK-10, 
 • diely pre odporové snímače teploty.

zálohový zdroj nízkotlakového vzduchu pre merania hladiny v bazéne skladovania, konkrétne:

 • demontáž technológie pôvodného stendu merania hladiny v bazéne skladovania,
 • úprava pôvodného stendu merania hladiny v bazéne skladovania,
 • tlakovú nádobu,
 • záložnú trasu nízkotlakového vzduchu (medzi tlakovou nádobou a pôvodným stendom merania hladiny v bazéne skladovania),
 • doplnenie odkalovacích trás.
Všetky referencie

Lokalita

JE Jaslovské Bohunice, V2
JE Mochovce 1&2

Riešenia

Projekt
Výroba, montáž a inštalácia
Stavebná skúška
PKV a KV
DSV a STD strojnej časti

Oblasti

Energetika

Realizácia

2015 - 2017