English city Anglické mesto

Vákuovobarbotážne klapky DN250

Samozatváracia klapka je jedným zo zariadení sústavy, zabezpečujúcich bezpečnosť jadrových elektrární s reaktorom VVER-440. Klapka je určená k prepúšťaniu alebo k zabráneniu prúdenia vzduchu pri havárii z objemu pod plášťom barbotážnych korýtok do objemu šachty barbotážneho kondenzátora.

Klapky sa montujú na stenu barbotéra. Na každom poschodí barbotéra sú dve klapky. Jeden blok obsahuje 24 klapiek.

Klapky sú určené k plneniu dvoch funkcií:

1. Pri „malej“ havárii zabraňujú unikaniu vody z barbotážnych korýtok vyrovnávaním tlaku medzi objemom plášťa barbotážnych korýtok a objemom šachty barbotážneho kondenzátora.

2. Pri „veľkej“ havárii v dôsledku samozatvorenia zaisťujú rýchly únik vody z barbotážných korýtok do barbotážneho kondenzátora a tak posilňujú proces kondenzácie pary.

Základné časti klapky sú: teleso klapky, zatvárací tanier s pákou, dve uzatváracie zariadenia a dva vzdušníky.

Technická dokumentácia pre samozatváraciu klapku DN250 obsahuje súhrn všetkých požiadaviek kladených na projekčný návrh, funkciu, výrobu, montáž, kontroly, skúšanie, prevádzku a údržbu samozatváracích klapiek DN250 v súlade s dokumentáciami:

  • PNM34385869 Nákupná špecifikácia,
  • PNM34390421 Plán kvality vybraného zariadenia - 2. Etapa (PLKVZ-VÚEZ-37408/250/MO34 – 4.blok).
Všetky referencie

Lokalita

JE EMO34

Riešenia

Projekt
Pevnostné výpočty
Výroba
Externé Seizmické skúšky
Dodávka

Oblasti

Energetika

Realizácia

2011 - 2015