English city Anglické mesto

Riadiaci a monitorovací systém rozvodne pary

Cieľom projektu bol návrh, vývoj a implementácia monitorovacieho systému rozvodne pary vo výrobe pórobetónových tvárnic.

Realizované úlohy:

  • Návrh a implementácia PLC na zber procesných údajov z autoklávov
  • Tvorba HMI na vizualizáciu rozvodne pary a procesu autoklávovania
  • Návrh a implementácia databázového nástroja na archiváciu údajov a ich sprístupnenie jednotlivým výrobným uzlom 
  • Tvorba nástroja na tvorbu receptov a automatický výpočet ideálnej krivky autoklávovania

Spoločnosť VÚEZ, a. s., realizovala vývoj a vzniknuté SW-HW riešenie implementovala do existujúcej výroby u zákazníka počas plánovaných odstávok výrobných zariadení tak, aby nedošlo k prestojom vo výrobe z dôvodu inštalácie navrhnutého riešenia.

Vzniknutý SW-HW nástroj umožňuje "real-time" pohľad na procesné údaje a zobrazenie archívnych údajov v grafickej a tabuľkovej podobe. Zároveň ponúka nástroj na zadávanie receptúr a v grafickej podobe zobrazuje ideálne hodnoty tlaku a teploty v jednotlivých autoklávoch.

Všetky referencie

Lokalita

Xella Slovensko, s. r. o.

Riešenia

Priemyselný informačný systém

Oblasti

Industry 4.0

Technológie

HMI AVEVA InTouch
PLC SIEMENS

Realizácia

2007 - 2008