English city Anglické mesto

Merací systém PERIS

Dodávka meracieho a vyhodnocovacieho systému PERIS na integrálne skúšky tesnosti a pevnosti hermetických priestorov 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce.

Jednou z limitných podmienok uvedenia jadrovej elektrárne do prevádzky je tesnosť hranice hermetickej zóny bloku. Cieľom projektu bol návrh a dodávka meracieho a vyhodnocovacieho systému na meranie únikov z hermetickej zóny podľa americkej normy ANSI/ANS 56.8-2002.

Realizované úlohy:

  • Návrh meracieho a vyhodnocovacieho systému
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Dodávka a montáž meracej aparatúry vrátane snímačov
  • Tvorba softvéru
  • Oživenie, testovanie a uvedenie do prevádzky
Všetky referencie

Lokalita

JE Mochovce 3&4

Riešenia

Projekt, softvér,výroba, montáž

Oblasti

Industry 4.0

Technológie

Tia portal
InTouch

Realizácia

2014 - 2023