English city Anglické mesto

Posilnenie dodávky servisnej vody do technológie 1. až 4. bloku JE Mochovce

Servisná voda je v rámci jadrovej elektrárne využívaná na dochladzovanie, pri spracovaní kalov a iné technické účely.

Cieľom tohto projektu bolo posilnenie tlaku servisnej vody v technológii inštalovaním novej tlakovej stanice. Našou úlohou bolo zabezpečiť dodávku tlakovej stanice, jej oživenie a sprevádzkovanie. Bolo potrebné vyriešiť napájanie stanice z hlavného, ale aj záložného zdroja a stanicu pripojiť do existujúcich riadiacich systémov. Zároveň sa v projekte riešilo aj doprogramovanie riadenia technológie a vizualizácie vo velíne.

Realizované úlohy:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Dodávka a pripojenie častí napájacích rozvádzačov, elektročastí, tlakovej stanice a riadiaceho systému
  • Naprogramovanie riadiaceho systému a vizualizácie
  • Oživenie, testovanie a uvedenie do prevádzky
Všetky referencie

Lokalita

JE Mochovce 1. - 4. blok

Riešenia

Projekt, montáž, oživenie

Oblasti

Industry 4.0

Technológie

InTouch
STEP7

Realizácia

2022