English city Anglické mesto

Automatický merací a vyhodnocovací systém PERZIK

Modernizácia meracieho a vyhodnocovacieho systému na skúšky tesnosti kontajnmentu jadrovej elektrárne Temelín.

Cieľom projektu bola modernizácia meracieho a vyhodnocovacieho systému na meranie veľkosti úniku z kontajnmentu podľa americkej normy ANSI/ANS 56.8-2002.

Realizované úlohy:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Dodávka a montáž meracej aparatúry vrátane snímačov
  • Tvorba softvéru
  • Oživenie, testovanie a uvedenie do prevádzky
Všetky referencie

Lokalita

JE Temelín, ČR

Riešenia

Projekt, softvér, výroba, montáž

Oblasti

Industry 4.0

Technológie

Tia portal
InTouch

Realizácia

2018 - 2020