English city Anglické mesto

Blokovanie a signalizácia hermetických dverí

Jednou z podmienok bezpečnej prevádzky jadrovej elektrárne je spoľahlivo uzavretá hermetická zóna.

Funkciou hermetických dverí je okrem zabezpečenia tesnosti aj zabrániť vniknutiu nepovolaných osôb do hermetických technologických priestorov. Na tento účel bol navrhnutý systém ovládania a vzájomného blokovania hermetických dverí so súčasným signalizovaním otvorenia a zatvorenia dverí.

Cieľom projektu bol návrh a doplnenie spínacích zariadení a elektrovýzbroje hermetických dverí, dodávka a montáž certifikovaných prvkov na blokovanie a signalizáciu polohy dverí.

Realizované úlohy:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Dodávka a montáž certifikovaných prvkov na blokovanie a signalizáciu polohy dverí
  • Certifikácia ovládacích prvkov a realizácia kusových skúšok elektromagnetov
  • Vyvedenie signálov o stave dverí na ďalšie spracovanie
  • Oživenie, testovanie a uvedenie do prevádzky
Všetky referencie

Lokalita

JE Mochovce 3&4

Riešenia

Projekt, výroba, dodávka, montáž

Oblasti

Energetika
Industry 4.0

Realizácia

2010 - 2022