English city Anglické mesto

Riadiaci systém odlievacích strojov CGI

Odlievací stroj CGI slúži na odlievanie rôznych druhov výrobkov z hliníka.

V rámci tohto projektu bol navrhnutý a zrealizovaný riadiaci systém na skladanie, časovanie a rozkladanie formy (kokily) stroja CGI na základe zvoleného programu. Stroj CGI má niekoľko ťahačov, na ktoré sa montujú časti formy a na základe predvoleného programu tento stroj automaticky formu poskladá a po odliatí opäť rozloží. V riadiacom systéme je naprogramovaných niekoľko programov (postupov, krokov) skladanie a obsluha si vyberie ten, ktorý sa hodí k aktuálne používanej forme. Riadenie stroja je zabezpečené pomocou systému Siemens S7-1200 a interakcia s obsluhou je zrealizovaná prostredníctvom dotykového panela.

Realizované úlohy:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie, návodov na používanie
  • Dodávka a montáž rozvádzača, elektročastí a riadiaceho systému
  • Naprogramovanie riadiaceho systému a ovládacích panelov
  • Oživenie, testovanie a uvedenie do prevádzky
Všetky referencie

Lokalita

Finalcast, s. r. o.

Riešenia

Projekt, montáž, oživenie

Oblasti

Industry 4.0

Technológie

Tia portal

Realizácia

2022