English city Anglické mesto

Rekonštrukcia dávkovacieho voza

Dávkovací voz slúži na presné dávkovanie zmesi sypkých materiálov zo zásobníkov do miešačiek.

V rámci tohto projektu bola realizovaná výmena vážiaceho sytému dávkovacieho voza ako aj riadenia polohovania voza. Dávkovací voz je poloobslužné zariadenie, ktoré sa pohybuje po koľajnici a slúži na dávkovanie sypkých zmesí zo zásobníkov do miešačiek na základe receptov z výroby. Pri realizácii tohto projektu bol vymenený vážiaci mechanizmus voza vrátane tenzometrov a váhového modulu a zároveň bol modernizovaný systém riadenia pohybu a polohy dávkovacieho voza. Riadenie váženia, pohybu a polohy voza zabezpečuje riadiaci systém Siemens Simatic S7-300.

Realizované úlohy:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie, návodov na používanie
  • Dodávka a montáž rozvádzačov, elektročastí, snímačov a riadiaceho systému
  • Naprogramovanie riadiaceho systému a vizualizácie
  • Oživenie, testovanie a uvedenie do prevádzky
Všetky referencie

Lokalita

VUM, a. s.

Riešenia

Projekt, montáž, oživenie

Oblasti

Industry 4.0

Technológie

InTouch
STEP7

Realizácia

2011