English city Anglické mesto

Úprava ovládania filtra 152C

Hlavným cieľom projektu bola kompletná výmena riadiaceho systému filtra s obmedzenou možnosťou ovládania.

Z dôvodu obmedzenej funkčnosti pôvodného riadiaceho systému a potreby prepojenia a ovládania filtra s existujúcim vizualizačným systémom došlo vo velíne k výmene riadiaceho systému zariadenia. Práce zahrnovali demontáž pôvodného riadiaceho systému, inštaláciu nového riadiaceho systému radu Siemens S7-300 do pôvodného rozvádzača. Miestne ovládanie je realizované pomocou dotykového panela na ovládacom pulte. Na požiadavku zákazníka bolo diaľkové ovládanie spolu s alarmovým systémom implementované do existujúcej vizualizácie kalcinačných pecí.

Realizované úlohy:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie, návodov na používanie
  • Montáž riadiaceho systému do pôvodného rozvádzača
  • Naprogramovanie riadiaceho systému a vizualizácie
  • Oživenie, testovanie a uvedenie do prevádzky
Všetky referencie

Lokalita

VUM, a. s.

Riešenia

Projekt
Montáž
Oživenie

Oblasti

Industry 4.0

Technológie

InTouch
STEP7

Realizácia

2012