English city Anglické mesto

Montáž frekvenčných meničov pre vzduchové ventilátory kotla K-7

Zákazka riešila napájanie a ovládanie vzduchových ventilátorov kotla K-7.

Práce zahrnovali montáž a pripojenie frekvenčných meničov k existujúcim motorom ventilátorov. Meniče boli pripojené k riadiacemu systému cez rozhranie PROFIBUS. Ovládanie meničov si vyžiadalo úpravu softvéru riadiaceho systému S7-400, operačného panela a vizualizácie          In-Touch.

Realizované úlohy:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie, návodov na používanie
  • Dodávka a montáž frekvenčných meničov
  • Úprava SW riadiaceho systému a vizualizácie
  • Oživenie, testovanie a uvedenie do prevádzky
Všetky referencie

Lokalita

Dalkia Industry, a. s.

Riešenia

Projekt
Montáž
Oživenie

Oblasti

Industry 4.0

Technológie

InTouch
STEP7

Realizácia

2009