English city Anglické mesto

Modernizácia riadiaceho systému odlievacích strojov DIMO a CNS

Projekt zahrnoval dodávku riadiaceho systému nízkotlakových odlievacích strojov.

Odlievacie stroje pracujú na princípe nízkotlakového odlievania odliatkov vo forme. Po poskladaní formy je hliník vytláčaný pod tlakom z kelímka umiestneného v spodnej časti stroja, v ktorom je udržiavaná požadovaná teplota taveniny. Proces prebieha podľa predpisov pre liatie určených technológom a nastavených vo vizualizačnej časti riadiaceho systému stroja. Projekt zahŕňal dodávku a montáž nového riadiaceho systému na ovládanie ťahačov stroja, napájanie a reguláciu teploty taveniny v kelímku, pneumatickú časť na reguláciu tlaku pri plnení formy a chladiaci systém pre fázu chladenia formy.

Realizované úlohy:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie, návodov na používanie
  • Dodávka a montáž rozvádzača s riadiacim systémom, rozvádzača pre pneumatickú časť a chladiacieho systému
  • Naprogramovanie riadiaceho systému a vizualizácie
  • Oživenie, testovanie a uvedenie do prevádzky
Všetky referencie

Lokalita

Finalcast, s. r. o.

Riešenia

Projekt
Montáž
Oživenie

Oblasti

Industry 4.0

Technológie

InTouch
STEP7

Realizácia

2010 - 2011, 2014