English city Anglické mesto

Zabezpečenie chladenia tlakovej nádoby reaktora v podmienkach ťažkých havárií

Predmetom riešenia bola realizácia opatrení na zabránenie pretavenia tlakovej nádoby reaktora v prípade tavenia aktívnej zóny chladením tlakovej nádoby reaktora cirkuláciou chladiva v šachte reaktora.

Projekt zahŕňal úpravy na zaplavenie šachty reaktora, ktoré majú slúžiť na:

  • zabezpečenie dostatočného množstva chladiva na podlahe boxov parogenerátorov pre recirkulačnú fázu projektových havárií s únikom chladiva,
  • lokalizáciu a stabilizáciu kória v tlakovej nádobe reaktora pri ťažkých haváriách s tavením aktívnej zóny.

Projektová dokumentácia riešila nasledovné uzly:

  • sifón na rozvode ventilačného systému TL 11,
  • nátok do systému TL 11 (čiastočne bez inštalácie nátokovej armatúry),
  • filtračné sitové konštrukcie v šachte reaktora,
  • otvor v tepelnej izolácii pod tlakovou nádobou reaktora, záklopka s pákovým mechanizmom a plavákom,
  • prepúšťacie klapky DN 500 na tepelnej izolácii zóny nátrubkov,
  • zabránenie úniku chladiva zo šachty reaktora - utesnenie výstupného otvoru systému TL 41.

Realizáciou diela sa podstatne zvýšila schopnosť bloku zmierniť následky celej škály nadprojektových havárií. Chladením tlakovej nádoby reaktora sa roztavená aktívna zóna lokalizuje v tlakovej nádobe reaktora, zabráni sa nežiaducim účinkom sprevádzajúcim zlyhanie tlakovej nádoby reaktora a termochemickej interakcii kória s betónom šachty reaktora.

Všetky referencie

Lokalita

JE Jaslovské Bohunice
JE Mochovce
JE Dukovany, ČR
JE Rovno 1&2, Ukrajina

Riešenia

Projekt, koncepčné riešenie analýzy,pevnostné výpočty
Výroba vrátane skúšok
Externé overovacie skúšky

Oblasti

Energetika

Realizácia

2010 - 2021