English city Anglické mesto

Systém monitorovania a sledovania kvality výroby na odlievacích strojoch

Projekt zahrnoval dodávku komplexného databázového systému trvalého merania parametrov ovplyvňujúcich kvalitu a výkonnosť výroby na odlievacích strojoch.

Na strojoch DIMO a CNS bol nasadený systém na sledovanie produkcie stroja a počtu nezhodných výrokov. Z toho dôvodu boli doplnené na ovládacie pulty strojov operátorské panely. Výstupom z informačného systému je report výroby na strojoch pre jednotlivé pracovné zmeny. Pre každý výrobok sa zaznamenávajú namerané parametre ovplyvňujúce kvalitu a výkonnosť výroby. Z dôvodu rozšírenia systému aj na iné odlievacie stroje sa vizualizácia a databáza presunula na nový počítač. To umožňuje postupné pripojenie ďalších odlievacích strojov.

Realizované úlohy:

  • Sieťové prepojenie riadiacich systémov jednotlivých strojov
  • Úprava programov existujúcich riadiacich systémov odlievacích strojov a doplnenie HW
  • Naprogramovanie vizualizácie, databázového systému SQL a výstupných reportov
Všetky referencie

Lokalita

Finalcast, s. r. o.

Riešenia

Projekt
Montáž
Oživenie

Oblasti

Industry 4.0

Technológie

Tia portal
InTouch
STEP7

Realizácia

2011, 2014, 2016, 2020