English city Anglické mesto

Úprava regulácie a nastavenie alarmov teplôt v žíhacej a vytvrdzovacej peci

Zákazka riešila úpravu a rozšírenie pôvodného systému regulácie teplôt a ich alarmov pre žíhaciu a vytvrdzovaciu pec podľa požiadaviek zákazníka.

Na základe požiadaviek zákazníka bol kvôli možnosti presnejšieho riadenia teplôt v jednotlivých zónach pecí riadiaci systém doplnený o chýbajúce merania teplôt a rozdelenie ovládania jednotlivých horákov. To si vyžiadalo úpravu a rozšírenie pôvodného riadiaceho systému S7-400 . Nové merania teplôt si zase vyžiadali úpravu vizualizačného softvéru pre potrebu ovládania a archivovania nameraných hodnôt a alarmov.

Realizované úlohy:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie, návodov na používanie
  • Dodávka a montáž častí riadiaceho systému a snímačov teploty
  • Úprava SW riadiaceho systému a vizualizácie
  • Oživenie, testovanie a uvedenie do prevádzky
Všetky referencie

Lokalita

Nemak Slovakia, s. r. o.

Riešenia

Projekt
Montáž
Oživenie

Oblasti

Industry 4.0

Technológie

InTouch
STEP7

Realizácia

2011