English city Anglické mesto

Riadenie žíhacích pecí

Žíhacie pece slúžia na dodatkové vysokoteplotné úpravy vlastností kovových materiálov.

Pri realizácii tohto projektu bol navrhnutý, zostavený a naprogramovaný riadiaci systém pre tri žíhacie pece v SES, a. s., Tlmače. Tento riadiaci systém umožňuje riadiť vsádzanie materiálu do pece, kontroluje celý proces priebehu teploty v jednotlivých zónach pecí a autonómne proces ukončuje vrátane vybratia materiálu zo žíhacej pece. Systém je plne parametrizovateľný cez vizualizáciu vo velíne a umožňuje nastavovanie časov a strmosti nábehov teplôt, výdrže, ako aj chladnutia materiálu. Kontroluje a riadi sa teplota jednotlivých zón v peci ako aj teplota na povrchu žíhaného materiálu. Namerané teploty procesu sa zaznamenávajú a vyhodnocujú priamo vo vizualizácii.

Realizované úlohy:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie, návodov na používanie
  • Dodávka a montáž rozvádzačov, elektročastí, snímačov a riadiaceho systému
  • Naprogramovanie riadiaceho systému a vizualizácie
  • Oživenie, testovanie a uvedenie do prevádzky
Všetky referencie

Lokalita

SES, a. s.

Riešenia

Projekt
Montáž
Oživenie

Oblasti

Industry 4.0

Technológie

InTouch
STEP7

Realizácia

2005 - 2006