English city Anglické mesto

Modernizácia blokovej dozorne

Bloková dozorňa je hlavné riadiace centrum prevádzky jadrovej elektrárne.

Cieľom projektu bola modernizácia a zvýšenie odolnosti blokovej dozorne počas havárie. Rekonštrukciou blokovej dozorne sa zabezpečila jej prevádzkyschopnosť a obývateľnosť počas bežnej prevádzky.  Rekonštrukcia zabezpečila ochranu v prípade havárie s únikom rádioaktivity, ochranu obsluhujúceho personálu a vybavenia pred vnútornými a vonkajšími rizikami (požiar, rádioaktivita, seizmická udalosť, útok a nepriaznivé poveternostné podmienky).

Realizované úlohy:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Dodávka a montáž, snímačov, elektromateriálu
  • Oživenie, testovanie a uvedenie do prevádzky
Všetky referencie

Lokalita

JE Metsamor, Arménsko

Riešenia

Projekt
Montáž

Oblasti

Energetika

Realizácia

2010 - 2012