English city Anglické mesto

Modernizácia sprchového systému kontajnmentu reaktora

Sprchový systém je určený na zníženie tlaku v kontajnmente pri projektovej havárii so stratou chladiva a na viazanie plynných izotopov jódu do kvapalnej fázy.

Cieľom projektu bola modernizácia a zvýšenie výkonu sprchového systému reaktora doplnením redundantnej trasy so súčasným zvýšením seizmickej odolnosti.

Realizované úlohy:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Dodávka a montáž snímačov, elektrovýzbroje rozvádzačov a kabeláže
  • Oživenie, testovanie a uvedenie do prevádzky
Všetky referencie

Lokalita

JE Metsamor, Arménsko

Riešenia

Projekt
Montáž

Oblasti

Energetika

Realizácia

2014 - 2016