English city Anglické mesto

Riadenie ťažkých havárií - zaplavenie šachty reaktora

V prípade ťažkých havárií je reaktor chladený existujúcimi projektovými systémami. Realizáciou doplnkového havarijného systému sa zvýšila bezpečnosť blokov jadrových elektrární.

Cieľom projektu bolo navrhnúť a zrealizovať havarijný systém umožňujúci chladenie vonkajšej steny reaktora zaplavením šachty reaktora s následným odvodom tepla z aktívnej zóny reaktora cez jeho stenu.

Realizované úlohy:

  • Návrh havarijného systému
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Dodávka a montáž snímačov, elektrovýzbroje rozvádzačov a kabeláže
  • Oživenie, testovanie a uvedenie do prevádzky
Všetky referencie

Lokalita

JE Jaslovské Bohunice, V2
JE Mochovce, 1&2
JE Dukovany, ČR

Riešenia

Projekt
Montáž

Oblasti

Energetika

Realizácia

2010 - 2012