English city Anglické mesto

Linka na spracovanie kvapalného rádioaktívneho odpadu

Projekt riešil nový systém čistenia rádioaktívneho koncentrátu v JE Mochovce 1,2 na všetkých úrovniach realizácie (projekt – demontáž - montáž – odskúšanie systému).

Cieľom projektu bolo dosiahnutie výraznej redukcie objemu existujúcich kvapalných rádioaktívnych odpadov oproti pôvodnému objemu.

Realizované práce spojené s inštaláciou nového systému:

 • demontáž existujúcich zariadení, defragmentácia a balenie odpadu z demontáže
 • stavebné úpravy miestností
 • montáž technologických modulov systému na čistenie Ra-koncentrátov
 • montáž prepojovacích potrubných rozvodov a prívodných rozvodov médií
 • montáž elektrických častí systému čistenia Ra-koncentrátov, zariadení systému kontroly a riadenia (SKR), kabeláže elektro a SKR časti
 • montáž zariadení radiačnej kontroly, nátery technologických zariadení a potrubných rozvodov
 • vykonanie individuálnych skúšok, skúšky predkomplexného vyskúšania (PKV), neaktívneho a aktívneho komplexného vyskúšania (KV)

Aby bolo možné bezpečne vykonať individuálne skúšky, skúšky predkomplexného vyskúšania, neaktívneho a aktívneho komplexného vyskúšania, bolo nutné technológiu doplniť o viaceré technické vylepšenia.

Môžeme spomenúť napr.:

 • výrobu prevádzkových nádrží pre chemikálie NaOH a HNO3 a ich systém dávkovania podľa požiadaviek linky
 • doplnenie parného regulátora na úpravu parametrov pary
 • úpravu vzduchotechniky v dotknutých miestnostiach
 • výrobu a montáž hydrouzáverov nádrží pre špeciálnu kanalizáciu
 • systém prepláchnutia linky
 • systém zberu odpadových vôd zo zariadení spracovateľskej linky v prípade jej odstavenia alebo havarijného stavu
 • doplnenie filtračnej stanice technickej vody

 

Všetky referencie

Lokalita

JE Mochovce 1&2

Riešenia

Návrh, projektovanie, výroba a dodávka zariadení
Technické skúšky

Oblasti

Energetika

Realizácia

2016 - súčasnosť