English city Anglické mesto

Projekt a dodávka sitových konštrukcií

Sitové konštrukcie – zberače na podlahe boxu parogenerátora typu I a II sú umiestnené nad sacími otvormi havarijných čerpadiel.

Ich účelom je v prípade činnosti havarihného systému chladiva aktívnej zóny:

  • zachytávať chladiacu vodu (roztok kyseliny boritej) uzavretého okruhu sprchovacieho systému z podlahy boxu parogenerátorov a odvádzať ju do sania havarijných čerpadiel,
  • zamedziť vniknutiu nežiaducich elementov (plávajúce predmety, strhnutá izolácia, zrnká piesku, betónu a pod.) priamo do havarijných čerpadiel, a tým aj do nadväzných technologických uzlov a potrubných trás.

Základné časti navrhnutého zariadenia sú:

  • filtračná jednotka – „sacie koše“ (filtre) a transportné kanály,
  • nosná konštrukcia vrátane ochranných mriežok,
  • kotvenie,
  • zberná jama.

Naša spoločnosť naprojektovala, vyrobila a dodala komponenty pripravené na montáž v boxe parogenerátorov. Ide o 3 časti: stred a dve zrkadlovo riešené konštrukcie (JMN24 BR001; JMN44 BR001, JMN64 BR001). Kvalifikácia zariadenia bola vykonaná na vlastných testovacích zariadeniach VÚEZ, a. s.

Všetky referencie

Lokalita

JE Mochovce 3&4

Riešenia

Výroba
Skúšky zvarových spojov
Externá skúška funkčnosti na testovacom zariadení Viktoria

Oblasti

Energetika

Realizácia

2011 - 2015