English city Anglické mesto

Prevencia upchávania zberača pre 2. blok Arménskej JE

Zákazka zahrnovala návrh, projekt, výrobu a inštaláciu zberača na podlahe boxu parogenerátora a hlavných cirkulačných čerpadiel na 2. bloku Arménskej JE.

Zberač bol inštalovaný nad sacím otvorom nádrže havarijného chladiva. Zariadenie je súčasťou havarijného systému chladenia aktívnej zóny (HSCHAZ) a havarijného systému znižovania tlaku v hermetickej zóne na 2. bloku. Ich účelom je v prípade zapracovania HSCHAZ:

  • zachytávať chladiacu vodu (roztok kyseliny boritej) uzavretého okruhu sprchovacieho systému z podlahy boxu parogenerátorov a odvádzať ju do sania havarijných čerpadiel,
  • zamedziť vniknutiu nežiaducich elementov (plávajúce predmety, strhnutá izolácia, zrnká piesku, betónu a pod.) priamo do havarijných čerpadiel, a tým aj do nadväzných technologických uzlov a potrubných trás.

Základné časti navrhnutého zariadenia sú:

  • filtračná jednotka – „sacie koše“ (filtre) a transportné kanály,
  • nosná konštrukcia vrátane ochranných mriežok,
  • kotvenie,
  • zberná jama.

VÚEZ, a. s. naprojektoval, vyrobil a dodal komponenty pripravené na montáž v boxe parogenerátorov. Kvalifikácia zariadenia bola vykonaná na vlastných testovacích zariadeniach.

Zákazka bola spolufinancovaná z fondov EÚ v rámci projektu EuropeAid/127100/D/SUP/AM.

Dosiahnutým výsledkom je zvýšenie bezpečnosti prevádzky Arménskej JE.

Všetky referencie

Lokalita

Arménska jadrová elektráreň, Metsamor, Arménsko

Riešenia

Návrh, projekcia, výroba a dodávka
Experimentálne skúšky

Oblasti

Energetika

Realizácia

2009 - 2010