English city Anglické mesto

Rozšírenie funkcií blokovej dozorne pre 2. blok Arménskej JE

Zákazka zahrnovala návrh, projekt, výrobu a realizáciu nového vzduchotechnického systému a takých bezpečnostných prvkov v blokovej dozorni, ktoré sú vhodné pre normálne prevádzkové aj havarijné podmienky jadrovej elektrárne (stavebná a technologická časť, elektro, meranie a regulácia,...)

V rámci zákazky bolo riešené:

  • seizmické zodolnenie vzduchotechnických potrubí blokovej dozorne,
  • požiarna analýza a požiarne vybavenie blokovej dozorne – požiarne dvere, systém elektronickej požiarnej signalizácie,
  • protiradiačná výbava, ktorá zabezpečuje kontinuálne meranie a vyhodnocovanie koncentrácie jódu a gama žiarenia,
  • ochrana blokovej dozorne proti fyzickému násiliu – nepriestrelné panely na okná, kamerový monitorovací systém (CCTV),
  • náhrada kontrolných žiaroviek na ovládacom pulte LED diódami,
  • vzduchotechnické potrubia pre miestnosti elektrických zariadení.

Zákazka bola spolufinancovaná z fondov EÚ v rámci projektu EuropeAid/129258/D/SUP/AM LOT „T4“.

Dosiahnutým výsledkom je zvýšenie bezpečnosti prevádzky Arménskej JE.

Všetky referencie

Lokalita

Arménska jadrová elektráreň, Metsamor, Arménsko

Riešenia

Návrh, projekt, výroba a dodávka

Oblasti

Energetika

Realizácia

2011 - 2013