English city Anglické mesto


Inžiniering a výpočty

VÚEZ, a. s., realizuje komplexné inžinierske činnosti v oblasti strojnotechnologických systémov pre jadrovú a klasickú energetiku, teplárenstvo a priemysel.

Čo máme za sebou

Spoľahnite sa na naše skúsenosti z realizácie desiatok projektov na Slovensku aj v zahraničí

Foto/video Referencie

Čo ponúkame

Naše služby

Ide o realizáciu prevažne inžinierskych činností v nasledovnom rozsahu:

  • projektové riešenie (jednostupňová a viacstupňová projektová dokumentácia),
  • konštrukčné riešenie (konštrukčná, výrobná dokumentácia),
  • pevnostné, tepelné, hydraulické a aerodynamické výpočty,
  • spracovanie špeciálnej dokumentácie (dokumentácia kvality vybraných zariadení, plány kvality vybraných zariadení, plány kontrol a skúšok), 
  • autorský dozor pri realizácii diela v etape výroby a montáže,
  • riadenie predkomplexných a komplexných skúšok realizovaného diela.