English city Anglické mesto

Robotika a digitalizácia

Robotická ultrazvuková diagnostika

Robotizované zváranie

Meranie 2D laserom

Robotické odoberanie

Digitálne dvojča

Robotické efektory

Bezpečnostné systémy

Robotické gravírovanie

Systém inteligentnej robotickej ultrazvukovej diagnostiky (IDIAG)

Robotický systém na adaptívne spájanie súčastí (IZVAR)

Spolupráca VÚEZ - Photoneo