English city Anglické mesto

Robotika a digitalizácia

Robotická ultrazvuková diagnostika

Robotizované zváranie

Meranie 2D laserom

Robotické odoberanie

Digitálne dvojča

Robotické efektory

Bezpečnostné systémy

Robotické gravírovanie

Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej (IZVAR)