English city Anglické mesto


Výroba a montáž

V oblasti výroby a montáže zabezpečujeme fyzickú realizáciu zákaziek pre rôzne odvetvia priemyslu vo všetkých etapách realizácie.

Čo máme za sebou

Spoľahnite sa na naše skúsenosti z realizácie desiatok projektov na Slovensku aj v zahraničí

Foto/video Referencie

Čo ponúkame

Naše služby

Disponujeme aktuálne štandardnými technológiami, ako napr. strojné opracovanie, ohýbanie, zakružovanie, plazmové delenie, strihanie, zváranie metódami TIG a ROZ. Odborný personál zabezpečuje hladký priebeh týchto činností, vrátane ich certifikácie v súčinnosti s orgánmi dozoru TUV, Technickou inšpekciou a inými. Používame materiály s rôznymi stupňami atestácie základných a prídavných materiálov, vrátane najvyššieho stupňa 3.2 podľa EN 10204. Disponujeme oprávneniami na zváranie na jadrových zariadeniach pre najvyššie bezpečnostné triedy pre Slovenskú republiku, Maďarsko, Českú republiku, Ukrajinu a Rusko.

Výrobky pre jadrovú energetiku a ich montáž:

 • hermetické dvere
 • hermetické priechodky potrubných a impulzných línií
 • tlakové nádoby na rádioaktívne látky a bežné kvapaliny
 • vysokotlakové kondenzačné nádoby
 • výmenníky tepla a chladiče
 • potrubné technologické rozvody
 • vákuovo-barbotážne klapky
 • miešadlá rádioaktívnych odpadov
 • sitové konštrukcie na filtráciu
 • vzduchotechnické potrubia pre ťažkú vzduchotechniku
 • linka na spracovanie a minimalizáciu rádioaktívnych odpadov

Výrobky pre štandardný priemysel a montáž:

 • tlakové nádoby a výmenníky tepla
 • repasie a oprava rýchločinných klapkových uzáverov pre vodné elektrárne
 • repasie a oprava doskových hradidiel pre vodné elektrárne
 • opravy a výmena armatúr pre teplárne
 • kotly na odpadové teplo
 • potrubné technologické rozvody