DIAGNOSTIKA A AUTOMATIZÁCIA

VÚEZ, a.s., ponúka automatizáciu energetických a priemyselných zariadení a procesov od projektovania cez výrobu automatizačných prostriedkov, ovládanie jednotlivých zariadení až po komplexnú automatizáciu zložitých technologických zariadení. Vykonáva hlavne tieto činnosti:
  • projektovanie, montáž a oživenie automatizovaných systémov, silnoprúdových a SKR zariadení, káblov a káblových priechodiek, výrobu rozvádzačov do 1000 V;
  • programovanie komplexného riadenia výrobných a prevádzkových liniek, ich vizualizáciu, databázové spracovanie, prepojenia na existujúce systémy, poskytovanie údajov cez prostredia Internet a Intranet, analýzu prestojov, kvality a komplexnej efektívnosti prevádzok.

VÚEZ, a.s., ponúka diagnostiku priemyselných procesov s vyhodnotením a analýzou získaných údajov. Tu vykonáva hlavne nasledovné činnosti:

  • diagnostika tepelného spracovania a tepelných procesov,
  • diagnostika priemyselných procesov pre rôzne technológie,
  • špeciálne meracie systémy pre energetiku a pre náročné procesy v jadrových elektrárňach.

Partneri: VÚEZ, a.s., je systémový integrátor pre Wonderware SW (aplikačný server, Intouch, DAS server) a má odborne vyškolených pracovníkov pre automatizačné produkty Siemens.

DIAGNOSTIKA A AUTOMATIZÁCIA

VÚEZ, a.s., ponúka automatizáciu energetických a priemyselných zariadení a procesov od projektovania cez výrobu automatizačných prostriedkov, ovládanie jednotlivých zariadení až po komplexnú automatizáciu zložitých technologických zariadení. Vykonáva hlavne tieto činnosti:
  • projektovanie, montáž a oživenie automatizovaných systémov, silnoprúdových a SKR zariadení, káblov a káblových priechodiek, výrobu rozvádzačov do 1000 V;
  • programovanie komplexného riadenia výrobných a prevádzkových liniek, ich vizualizáciu, databázové spracovanie, prepojenia na existujúce systémy, poskytovanie údajov cez prostredia Internet a Intranet, analýzu prestojov, kvality a komplexnej efektívnosti prevádzok.

VÚEZ, a.s., ponúka diagnostiku priemyselných procesov s vyhodnotením a analýzou získaných údajov. Tu vykonáva hlavne nasledovné činnosti:

  • diagnostika tepelného spracovania a tepelných procesov,
  • diagnostika priemyselných procesov pre rôzne technológie,
  • špeciálne meracie systémy pre energetiku a pre náročné procesy v jadrových elektrárňach.

Partneri: VÚEZ, a.s., je systémový integrátor pre Wonderware SW (aplikačný server, Intouch, DAS server) a má odborne vyškolených pracovníkov pre automatizačné produkty Siemens.