ENERGETIKA A PRIEMYSEL

VÚEZ, a.s., vykonáva injektáž štrbín a škár železobetónových konštrukcií za účelom:

 • spevnenia,
 • utesnenia stien a okolia rôznych technologických priechodiek, potrubí a pod. proti priesakom,
 • utesnenia objektov proti prieniku tlakovej vody (vodné elektrárne),
 • utesnenia proti prieniku spodných vôd,
 • utesnenia bazénov a nádrží,
 • utesnenia hermetických priestorov.

Injektáž sa vykonáva vysokotlakovým zariadením s použitím injektážnych hmôt:

 • polyuretánové živice,
 • epoxidové živice,
 • akryláty,
 • cementoviny.

Pred injektážou VÚEZ vykonáva diagnostiku vlastností betónu na stavbe (vsiakavosť, permeabilita, hĺbka trhlín) a zameranie armovania železobetónovej konštrukcie s cieľom minimalizovať jeho poškodenie.

Príklady použitia

 • Injektáž priehradových múrov vodných elektrární, vtokových kanálov a technologických objektov
 • Oprava narušenej hydroizolácie dilatačných škár potrubných kanálov proti podzemnej vode
 • Ochrana priechodov potrubí cez základný múr proti podzemnej vode
 • Odstránenie priesakov v podzemí obvodového múra na pozdĺžnej praskline
 • Zvyšovanie tesnosti hranice hermetickej zóny jadrových elektrární

ENERGETIKA A PRIEMYSEL

VÚEZ, a.s., vykonáva injektáž štrbín a škár železobetónových konštrukcií za účelom:

 • spevnenia,
 • utesnenia stien a okolia rôznych technologických priechodiek, potrubí a pod. proti priesakom,
 • utesnenia objektov proti prieniku tlakovej vody (vodné elektrárne),
 • utesnenia proti prieniku spodných vôd,
 • utesnenia bazénov a nádrží,
 • utesnenia hermetických priestorov.

Injektáž sa vykonáva vysokotlakovým zariadením s použitím injektážnych hmôt:

 • polyuretánové živice,
 • epoxidové živice,
 • akryláty,
 • cementoviny.

Pred injektážou VÚEZ vykonáva diagnostiku vlastností betónu na stavbe (vsiakavosť, permeabilita, hĺbka trhlín) a zameranie armovania železobetónovej konštrukcie s cieľom minimalizovať jeho poškodenie.

Príklady použitia

 • Injektáž priehradových múrov vodných elektrární, vtokových kanálov a technologických objektov
 • Oprava narušenej hydroizolácie dilatačných škár potrubných kanálov proti podzemnej vode
 • Ochrana priechodov potrubí cez základný múr proti podzemnej vode
 • Odstránenie priesakov v podzemí obvodového múra na pozdĺžnej praskline
 • Zvyšovanie tesnosti hranice hermetickej zóny jadrových elektrární