EXPERIMENTÁLNY VÝSKUM

 

VÚEZ, a.s., realizuje experimentálny výskum a skúšky parametrov a funkčných vlastností technologických zariadení v nasledovnom rozsahu:

 • teplotechnické veličiny (teploty, teplotné polia, prechod tepla, účinnosť, tepelné straty),
 • mechanické veličiny (sily, krútiaci moment, mechanické napätie, deformácie),
 • hydrodynamické veličiny (tlak, prúdenie kvapalín a plynov, rýchlostné polia, hladiny, únik plynov a kvapalín),
 • akustické veličiny (hluk, vibrácie).

Referencie

 • Experimentálny výskum zameraný na pohavarijné chladenie aktívnej zóny a hermetických priestorov pri haváriách so stratou chladiva pre rôzne typy reaktorov:
  • filtrácia chladiva pri saní havarijných čerpadiel cez zberače chladiva (analýza hydraulických podmienok, chemických režimov, analýza trosiek generovaných vplyvom dynamických účinkov, modelovanie, testovanie na experimentálnych zariadeniach, modelovanie termodynamických a fyzikálnych procesov, návrhy na projektové riešenie filtrov)
  • experimentálny výskum v oblasti likvidácie ťažkých havárií (vývoj a testovanie kľúčových komponentov pre systém likvidácie ťažkých havárií)
 • Výskum a meranie pevnostných charakteristík barbotážnych žľabov na elektrárňach VVER 440/V213 počas havárií so stratou chladiva (experimentálne zariadenie)
 • Štúdie, výskum, výpočty, projekty a experimentálne skúšky vysokotlakových meničov pary pre jadrové elektrárne s odberom tepla, prúdových kondenzátorov, separátorov, dynamických javov na sekundárnom okruhu VVER 440/V213
 • Komplexný výskum fyzikálnych procesov prúdenia a teplotechniky kvapiek a sprchového kužeľa sprchových systémov jadrových elektrární
 • Projekt a experimentálne overenie ohrevu stuhnutého sodíka článkových parogenerátorov pre sodíkom chladené reaktory LMFBR (rýchle množivé reaktory chladené tekutým kovom)
 • Skúšky dynamických javov v spaľovacích komorách a pri impulznom čistení výhrevných plôch
 • Skúšky účinnosti tlmičov hluku poistných ventilov
 • Meranie parametrov žíhacích pecí a teplotných pomerov obrobku pri tepelnom spracovaní, indukčnom ohýbaní atď.
 • Funkčné skúšky poistných klapiek jadrových elektrární "in situ" 

         Viac o experimentálnom stende VIKTÓRIA 

Významní zahraniční odberatelia služieb v oblasti experimentálneho výskumu:

IRSN, Framatome - Francúzsko,  Empresarios Agrupados - Španielsko, Siemens AG - Nemecko, Fortum - Fínsko, Alion Science and Technology - USA, CNPE - Čína

   
   
 
   
   

 

EXPERIMENTÁLNY VÝSKUM

 

VÚEZ, a.s., realizuje experimentálny výskum a skúšky parametrov a funkčných vlastností technologických zariadení v nasledovnom rozsahu:

 • teplotechnické veličiny (teploty, teplotné polia, prechod tepla, účinnosť, tepelné straty),
 • mechanické veličiny (sily, krútiaci moment, mechanické napätie, deformácie),
 • hydrodynamické veličiny (tlak, prúdenie kvapalín a plynov, rýchlostné polia, hladiny, únik plynov a kvapalín),
 • akustické veličiny (hluk, vibrácie).

Referencie

 • Experimentálny výskum zameraný na pohavarijné chladenie aktívnej zóny a hermetických priestorov pri haváriách so stratou chladiva pre rôzne typy reaktorov:
  • filtrácia chladiva pri saní havarijných čerpadiel cez zberače chladiva (analýza hydraulických podmienok, chemických režimov, analýza trosiek generovaných vplyvom dynamických účinkov, modelovanie, testovanie na experimentálnych zariadeniach, modelovanie termodynamických a fyzikálnych procesov, návrhy na projektové riešenie filtrov)
  • experimentálny výskum v oblasti likvidácie ťažkých havárií (vývoj a testovanie kľúčových komponentov pre systém likvidácie ťažkých havárií)
 • Výskum a meranie pevnostných charakteristík barbotážnych žľabov na elektrárňach VVER 440/V213 počas havárií so stratou chladiva (experimentálne zariadenie)
 • Štúdie, výskum, výpočty, projekty a experimentálne skúšky vysokotlakových meničov pary pre jadrové elektrárne s odberom tepla, prúdových kondenzátorov, separátorov, dynamických javov na sekundárnom okruhu VVER 440/V213
 • Komplexný výskum fyzikálnych procesov prúdenia a teplotechniky kvapiek a sprchového kužeľa sprchových systémov jadrových elektrární
 • Projekt a experimentálne overenie ohrevu stuhnutého sodíka článkových parogenerátorov pre sodíkom chladené reaktory LMFBR (rýchle množivé reaktory chladené tekutým kovom)
 • Skúšky dynamických javov v spaľovacích komorách a pri impulznom čistení výhrevných plôch
 • Skúšky účinnosti tlmičov hluku poistných ventilov
 • Meranie parametrov žíhacích pecí a teplotných pomerov obrobku pri tepelnom spracovaní, indukčnom ohýbaní atď.
 • Funkčné skúšky poistných klapiek jadrových elektrární "in situ" 

         Viac o experimentálnom stende VIKTÓRIA 

Významní zahraniční odberatelia služieb v oblasti experimentálneho výskumu:

IRSN, Framatome - Francúzsko,  Empresarios Agrupados - Španielsko, Siemens AG - Nemecko, Fortum - Fínsko, Alion Science and Technology - USA, CNPE - Čína