English city Anglické mesto

Kontakty

Sídlo spoločnosti:
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice

Tel.: +421 36 635 5311
Fax: +421 36 635 5313
e-mail: vuez@vuez.sk

Pracovisko:
VÚEZ, a.s.
Továrenská 210
935 28 Tlmače

Tel.: +421 36 635 5341
Fax: +421 36 634 1617

Personálne oddelenie: +421 36 635 53087, daruova.klaudia@vuez.sk