MODERNIZÁCIA VYKUROVACIEHO SYSTÉMU VÝROBNÝCH PRIESTOROV