ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo

Predseda: Ing. Cyril Švolík

Podpredseda: Viera Jágerová

Členovia: Ing. Ivan Vicena, Ing Juraj Kubica, Ing Milan Michalko
 

Dozorná rada
 
Predseda: Ing. Vladimír Klinčok

Členovia: Ing. Viliam Amerstein , Ing Igor Ivanič

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo

Predseda: Ing. Cyril Švolík

Podpredseda: Viera Jágerová

Členovia: Ing. Ivan Vicena, Ing Juraj Kubica, Ing Milan Michalko
 

Dozorná rada
 
Predseda: Ing. Vladimír Klinčok

Členovia: Ing. Viliam Amerstein , Ing Igor Ivanič