English city Anglické mesto

Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Predseda: Ing. Cyril Švolík

Podpredseda: Viera Jágerová

Členovia: Ing. Ivan Vicena, Ing. Juraj Kubica, Ing. Milan Michalko
 

Dozorná rada
 
Predseda: Ing. Vladimír Klinčok

Členovia: Ing. Viliam Amerstein, Ing. Igor Ivanič