PRIEMYSELNÉ VÝSKUMNÉ CENTRUM BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK HAVÁRIÍ SO STRATOU CHLADIVA V JADROVÝCH ELEKTRÁRŇACH

 Podporujeme  výskumné  aktivity  na  Slovensku / Projekt  je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 

Riadiaci orgán operačného programu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Príjemca pomoci:

VÚEZ, a.s. so sídlom v Leviciach, Hviezdoslavova 35
Partner projektu:

Fyzikálny ústav SAV

Názov projektu:

Priemyselné výskumné centrum bezpečnostných rizík havárií so stratou chladiva v jadrových elektrárňach (PVC HAJE)

Zameranie:

Priemyselný výskum  zameraný na zriadenie a vedecké riadenie špičkového výskumného centra podnikateľských subjektov a jeho partnerov. Účelom projektu je získavanie informácií o havarijných stavoch JE, vedecké skúmanie rizikových situácií a následná predicita takýchto stavov.

Realizácia projektu:

Február 2011 – Október 2015

Miesto realizácie projektu:

Pracovisko VÚEZ Levice, pracovisko  VÚEZ Tlmače (kat.úz.Rybník), pracovisko Fyzikálny ústav - Piešťany

Výška NFP:

2,8 mil. EUR pre oboch partnerov

 

   

PRIEMYSELNÉ VÝSKUMNÉ CENTRUM BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK HAVÁRIÍ SO STRATOU CHLADIVA V JADROVÝCH ELEKTRÁRŇACH

 Podporujeme  výskumné  aktivity  na  Slovensku / Projekt  je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 

Riadiaci orgán operačného programu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Príjemca pomoci:

VÚEZ, a.s. so sídlom v Leviciach, Hviezdoslavova 35
Partner projektu:

Fyzikálny ústav SAV

Názov projektu:

Priemyselné výskumné centrum bezpečnostných rizík havárií so stratou chladiva v jadrových elektrárňach (PVC HAJE)

Zameranie:

Priemyselný výskum  zameraný na zriadenie a vedecké riadenie špičkového výskumného centra podnikateľských subjektov a jeho partnerov. Účelom projektu je získavanie informácií o havarijných stavoch JE, vedecké skúmanie rizikových situácií a následná predicita takýchto stavov.

Realizácia projektu:

Február 2011 – Október 2015

Miesto realizácie projektu:

Pracovisko VÚEZ Levice, pracovisko  VÚEZ Tlmače (kat.úz.Rybník), pracovisko Fyzikálny ústav - Piešťany

Výška NFP:

2,8 mil. EUR pre oboch partnerov