PROFIL SPOLOČNOSTI

Počas svojej 40-ročnej existencie sa spoločnosť VÚEZ vyprofilovala na aktívnu inžiniersku, výrobnú a montážnu organizáciu s vysokým podielom intelektuálnych, vývojových, predvýrobných etáp a kontrolných činností.

V súčasnosti sa VÚEZ zameriava na špecializované a neštandardné činnosti v energetike a na vyhradených technických zariadeniach.

PROFIL SPOLOČNOSTI

Počas svojej 40-ročnej existencie sa spoločnosť VÚEZ vyprofilovala na aktívnu inžiniersku, výrobnú a montážnu organizáciu s vysokým podielom intelektuálnych, vývojových, predvýrobných etáp a kontrolných činností.

V súčasnosti sa VÚEZ zameriava na špecializované a neštandardné činnosti v energetike a na vyhradených technických zariadeniach.