English city Anglické mesto

Projekt „Modernizácia vykurovacieho systému výrobných priestorov podniku VÚEZ, a.s. (MODUK)“

Prijímateľ: VÚEZ, a. s., Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice

Miesto realizácie: pracovisko Tlmače

Realizácia projektu: júl 2022 až september 2022

Stručný opis projektu:
Projekt riešil modernizáciu vykurovacieho systému dvoch výrobných hál – haly SEČ a haly REZ. Projekt zahrnoval demontáž existujúceho systému a montáž nových moderných vykurovacích jednotiek so zónovou reguláciou, nových rozvodov a kabeláže, napájacích a riadiacich rozvádzačov s efektívnym riadiacim systémom v oboch halách.

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 56 084,62 EUR

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na www.op-kzp.sk.