ROBOTIKA A DIGITALIZÁCIA

Robotický systém na adaptívne spájanie súčastí (IZVAR)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Pracovisko robotickej manipulácie a robotizovaného zvárania typu TIG umožňujúce automatizovanú realizáciu kvalitných zvarových spojov priemyselnými robotmi a vhodné aj na využitie v malosériovej, vysoko premenlivej výrobe (viac...)

 

 

 

 

 

Systém inteligentnej robotickej ultrazvukovej diagnostiky (IDIAG)

Pracovisko robotickej ultrazvukovej diagnostiky vybavené robotickým manipulátorom na robotické vkladanie dielcov do diagnostickej vane, ako aj na ich držanie počas vykonávania robotickej diagnostiky (viac...)

 

 

Robotické odoberanie dielcov s využitím 3D skenerov

Robotické odoberanie dielcov s využitím 3D skenerov je riešením automatizovanej lokalizácie a odoberania dielcov z debny, stola, pásu, zásobníka, a to bez zásahu ľudského faktoru. V tomto prípade sú ľudské oči nahradené vizuálnou priemyselnou 3D kamerou a ľudské ruky zase robotickým chápadlom (viac...)

 

 

 

ROBOTIKA A DIGITALIZÁCIA

Robotický systém na adaptívne spájanie súčastí (IZVAR)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Pracovisko robotickej manipulácie a robotizovaného zvárania typu TIG umožňujúce automatizovanú realizáciu kvalitných zvarových spojov priemyselnými robotmi a vhodné aj na využitie v malosériovej, vysoko premenlivej výrobe (viac...)

 

 

 

 

 

Systém inteligentnej robotickej ultrazvukovej diagnostiky (IDIAG)

Pracovisko robotickej ultrazvukovej diagnostiky vybavené robotickým manipulátorom na robotické vkladanie dielcov do diagnostickej vane, ako aj na ich držanie počas vykonávania robotickej diagnostiky (viac...)

 

 

Robotické odoberanie dielcov s využitím 3D skenerov

Robotické odoberanie dielcov s využitím 3D skenerov je riešením automatizovanej lokalizácie a odoberania dielcov z debny, stola, pásu, zásobníka, a to bez zásahu ľudského faktoru. V tomto prípade sú ľudské oči nahradené vizuálnou priemyselnou 3D kamerou a ľudské ruky zase robotickým chápadlom (viac...)